BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Dyfodol Ynni Cymru 2023

Aerial drone view of turbines at a large onshore windfarm on a green hillside (Pen y Cymoedd, Wales)

Cyfle cyntaf i gael gwybo am datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant a chysylltu â'r holl brif chwaraewyr yn sector ynni adnewyddadwy Cymru.

Dyfodol Ynni Cymru yw’r unig ddigwyddiad penodedig o'i fath lle bydd mynychwyr yn:

  • Cael cipolwg – ar y tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant a'r polisi sy'n effeithio ar Gymru
  • Cysylltu – â dros 500 o weithwyr proffesiynol ym maes ynni adnewyddadwy
  • Rhwydweithio – yn ein digwyddiad swper cynhadledd unigryw
  • Codi eich proffil – o flaen penderfynwyr allweddol o'r diwydiant a'r sector cyhoeddus
  • Mynediad – i wybodaeth fusnes unigryw a gwybodaeth dechnoleg arloesol
  • Elwa o Ostyngiadau – mae aelodau RUK yn cael mynediad gyda disgownt i'n digwyddiadau.

Cynhelir y gynhadledd a'r arddangosfa ar 6 a 7 Tachwedd 2023 yng Nghasnewydd.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Trosolwg (renewableuk.com)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.