BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Elusennau a chyfryngau cymdeithasol

smart phone ,Social, media, Marketing concept

Deallwch sut mae eich dyletswyddau cyfreithiol yn berthnasol i ddefnydd eich elusen o'r cyfryngau cymdeithasol.

Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn arf cyfathrebu pwerus i elusennau, ond mae risgiau sy’n dod i’w ddefnyddio o ei ddefnyddio. Darllenwch y canllawiau hyn i ddeall y risgiau, eich cyfrifoldebau fel ymddiriedolwyr a beth i’w ystyried os bydd materion yn codi.

Mae’r canllawiau’n egluro pwysigrwydd cael polisi cyfryngau cymdeithasol. Defnyddiwch y rhestr wirio i’ch helpu i ddatblygu polisi, neu i wirio eich un presennol.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Elusennau a chyfryngau cymdeithasol - GOV.UK (www.gov.uk)
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.