BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Fforwm Cyllid ar gyfer Twf Cymru

stacks of coins with plant shoots

Fforwm ar gyfer pobl sy'n chwilio am gyllid ar gyfer eu busnes yw Fforwm Cyllid ar gyfer Twf Insider Cymru, mewn partneriaeth â’r Gronfa Buddsoddi i Gymru gan Fanc Busnes Prydain.

Cynhelir y digwyddiad rhad ac am ddim ar 9 Gorffennaf 2024 yng ngwesty a sba Mercure Cardiff Holland House, gyda’r cofrestru yn dechrau am 8:45am.

Bydd y digwyddiad yn rhannu gwybodaeth am amrywiaeth o opsiynau ariannu a sut i'w defnyddio ar gyfer twf busnes. Nod y Gronfa Buddsoddi i Gymru yw darparu £130 miliwn i gefnogi arloesedd a chreu cyfleoedd ar gyfer busnesau newydd a busnesau sy’n ehangu ar draws y wlad.

Bydd y fforwm yn cynnwys dau banel, un gydag arbenigwyr o’r diwydiant yn trafod yr hyn y mae buddsoddwyr yn chwilio amdano wrth gefnogi busnes, y broses diwydrwydd dyladwy, a'r broses gyfreithiol. Ar y panel arall bydd busnesau’n rhannu eu profiadau o godi arian a’r gwersi a ddysgwyd ar hyd y ffordd.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru: Wales Funding for Growth Forum (insidermedia.com)

Banc Datblygu Cymru

Cyllid busnes hyblyg i gwmnïau yng Nghymru, gwiriwch a yw eich busnes yn gymwys: Banc Datblygu Cymru - Dev Bank (developmentbank.wales)

Digwyddiadur Busnes Cymru

Chwiliwch ein Digwyddiadur am hyfforddiant, seminarau, gweithdai a rhwydweithio busnes gan wahanol gyrff: Digwyddiadur Busnes Cymru


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.