BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Galwad agored am artistiaid i greu Cadair a Choron Eisteddfod 2024

Eisteddfod


Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol fanylion y briff i greu Cadair a Choron prifwyl 2024 a gynhelir yn ardal Rhondda Cynon Taf.

Mae’r ddwy wobr yn cael eu cyflwyno gan ysgolion lleol, gyda’r Gadair yn rhoddedig gan Ysgol Llanhari, a’r Goron  Goron yn rhoddedig gan Ysgol Garth Olwg.

Mae manylion briff y Gadair a’r Goron ar gael isod:

Y dyddiad cau yw 5pm dydd Gwener 13 Hydref 2023.
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.