BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol 2024

agricultural worker

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eich barn ar newidiadau i Orchymyn Cyflogau Amaethyddol 2023.

Mae Panel Cynghori Amaethyddol annibynnol Cymru eisiau eich barn ar newidiadau arfaethedig i:

  • cyfraddau isafswm cyflog a lwfansau
  • amodau cyflogaeth eraill

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 19 Tachwedd 2023.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol 2024 | LLYW.CYMRU


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.