BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwefan Busnes Cymru 

Mae gwefan Busnes Cymru yn cael ei ddiweddaru i wella profiad y defnyddiwr, hygyrchedd ac i sicrhau cysondeb ar draws llwyfannau ar-lein Llywodraeth Cymru.

Bydd safle BETA newydd Busnes Cymru ar gael yn fuan Yn cefnogi busnesau Cymru | Busnes Cymru (gov.wales)

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.