BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

'Gweithio gyda'n gilydd i achub bywydau' – Llywodraeth Cymru yn ymuno â'r heddlu cyn cyflwyno 20mya

Jack David Football Academy

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â heddluoedd i helpu i addysgu modurwyr cyn cyflwyno'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya ym mis Medi.

Ddydd Sul, 17 Medi 2023, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno terfyn cyflymder 20mya diofyn newydd ar ffyrdd cyfyngedig.

Er mwyn paratoi modurwyr ar gyfer y newid sylweddol hwn, mae Llywodraeth Cymru a'r heddlu yn gweithio gyda'r gwasanaeth tân, Catref | Go Safe (ganbwyll.org) awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol eraill i addysgu modurwyr.

Ar ochr ffyrdd ledled Cymru, bydd staff y gwasanaeth tân yn gweithio gyda phartneriaid, i rwystro gyrwyr rhag goryrru mewn ardaloedd 20mya a chynnig cyfle iddynt wylio fideo addysgol yn hytrach na wynebu dirwy. 

Mae'r fideo yn rhybuddio am beryglon cyflymderau gormodol ac yn tynnu sylw at fanteision cyflymder arafach. Fe'i cynigir i'r modurwyr hynny nad ydynt yn gyrru'n ormodol dros y terfyn cyflymder.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddoleni ganlynol:


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.