BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwersi Cymraeg am ddim yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith

Welsh flag

Mae blwyddyn gyntaf y cynllun gwersi Cymraeg am ddim i bobl ifanc a staff y sector addysg wedi bod yn llwyddiant yn ôl Llywodraeth Cymru, gan ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith.

Mae’r cynllun yn rhan o Gytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru â Phlaid Cymru.

Rhwng 22 Medi 2022 a 31 Mawrth 2023, ymunodd dros 1,500 o bobl ifanc 16 i 25 â gwersi dysgu Cymraeg, a dros 450 o athrawon a darpar athrawon.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddoleni ganlynol Gwersi Cymraeg am ddim yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith | LLYW.CYMRU

Gall defnyddio'r Gymraeg gael effaith fawr ar dy fusnes. Ac mae Helo Blod yma i roi help llaw yn rhad ac am ddim Croeso i Helo Blod


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.