BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwobrau Entrepreneuriaid Barclays 2024

Entrepreneurs

Mae Gwobrau Entrepreneuriaid Barclays yn ôl ac ar agor nawr ar gyfer enwebiadau.

Mae'r Gwobrau'n dathlu'r entrepreneuriaid hynny sy'n tarfu ar y sefyllfa bresennol, gan yrru arloesedd a chefnogi cymunedau a'r economi yn ehangach. Dyma’ch cyfle i arddangos eich busnes a'r daith rydych chi wedi bod arni hyd yn hyn.

Bydd yr enwebiadau'n cau am hanner nos, ddydd Gwener, 28 Mehefin 2024.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i: Entrepreneur Awards | Barclays


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.