BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2023

Mae Gwobrau Twristiaeth Go North Wales yn rhoi cyfle i ni ddathlu busnesau twristiaeth a lletygarwch gorau Gogledd Cymru a'r cyfraniad gwerthfawr y maent yn ei wneud i'r economi ymwelwyr sy'n tyfu.

Os ydych chi'n ymwneud â’r diwydiant twristiaeth yn y rhanbarth, yna mae'r gwobrau hyn ar eich cyfer chi! 

Dyma’r categorïau eleni:

 • Gwesty Mawr y Flwyddyn Go (50 a mwy o ystafelloedd)
 • Gwesty Bach y Flwyddyn Go (50 ystafell neu lai)
 • Gwely a Brecwast, Tafarn a Thŷ Llety y Flwyddyn Go 
 • Llety Hunanarlwyo’r Flwyddyn Go
 • Glampio, Gwersylla, Carafanio a Pharc Gwyliau’r Flwyddyn Go 
 • Atyniad y Flwyddyn Go 
 • Profiad y Flwyddyn Go
 • Gwobr Digwyddiad Gorau’r Flwyddyn Go
 • Gwobr Profiad Bwyta Allan Go
 • Gwobr Cyflenwr Twristiaeth y Flwyddyn Go
 • Gwobr Twristiaeth Foesegol, Gyfrifol a Chynaliadwy Go E
 • Gwobr Cyfeillgar i Anifeiliaid Anwes Go
 • Gwobr Person Ifanc mewn Twristiaeth a Lletygarwch Go 
 • Gwobr Busnes Twristiaeth Newydd y Flwyddyn Go
 • Gwobr Cydnabyddiaeth Marchnata a’r Cyfryngau Go
 • Gwobr Cruise Gogledd Cymru – Taith Grŵp Gorau Go
 • Gwobr Gwella Sgiliau mewn Twristiaeth a Lletygarwch Go 
 • Gwobr Gwydnwch ac Arloesedd Go
 • Gwobr Gwasanaeth i Dwristiaeth Go North Wales 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Hydref 2023.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Go North Wales Tourism Awards

P'un a ydych chi'n ystyried dechrau busnes twristiaeth newydd, eisoes wedi cymryd y camau cyntaf neu eisiau tyfu eich busnes presennol, gall Busnes Cymru helpu. Cewch fwy o wybodaeth yma Twristiaeth | Drupal (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.