BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Helpwch Chwarae Teg i ddylanwadu ar ddyfodol gweithleoedd diogel – galwad am arloeswyr i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol

Bydd Chwarae Teg yn gweithio gyda chyflogwyr i greu polisïau gweithle, mecanweithiau adrodd a phrosesau cymorth y gellir eu cyflwyno ar draws sefydliadau i wneud gweithleoedd yn fwy diogel i bawb ac maen nhw’n recriwtio 20 o gyflogwyr o bob cwr o Gymru i fod yn rhan o’r prosiect arloesol hwn.

Maen nhw’n chwilio am un unigolyn o bob sefydliad i ymrwymo i dair sesiwn ½ diwrnod yn ystod misoedd Medi a Hydref eleni.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y grŵp arloesol hwn, cysylltwch ag Emma Tamplin, Rheolwr Cydweithio drwy e-bostio Emma.Tamplin@chwaraeteg.com

Am ragor o wybodaeth ewch i Chwarae Teg.