BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Heriau Airbus Endeavr Wales

IT Specialist Holds Laptop and Discusses Work with Server Technician.

Mae Airbus Endeavr Wales yn bodoli i helpu i wireddu syniadau arloesol. Caiff ei gefnogi’n ariannol gan Airbus a Llywodraeth Cymru – gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd (sy’n cynrychioli pob sefydliad addysg uwch yng Nghymru).

Eleni, mae Airbus Endeavr Wales yn chwilio am geisiadau ar gyfer prosiectau ymchwil yn eu camau cynnar i ddarparu syniadau ar gyfer yr heriau isod:

Mae cyfanswm o £600,000 o gyllid ar gael ar draws y ddwy her, gyda swm amcangyfrifedig o rhwng £60,000 a £120,000 i’w ddyrannu fesul prosiect 3 blynedd.

Y dyddiad cau ar gyfer y ddwy her yw 11:55pm ddydd Llun 27 Tachwedd 2023. 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.