BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Hyfforddiant deallusrwydd artiffisial am ddim ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach

Mae Google wedi lansio hyfforddiant ar-lein sy'n canolbwyntio ar Ddeallusrwydd Artiffisial i helpu pobl a busnesau fanteisio ar fuddion deallusrwydd artiffisial, p'un ai i arbed amser, cael swydd newydd neu dyfu eich busnes. 

Mae'r modiwlau hawdd eu dilyn yn llawn cyngor ymarferol ac awgrymiadau sy'n canolbwyntio ar sgiliau deallusrwydd artiffisial hanfodol, gan gynnwys:

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Offering free AI training for everyone in the UK (blog.google)

Beth am gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) i gael mynediad at gyrsiau digidol a grëwyd gan arbenigwyr pwnc Busnes Cymru i'ch cefnogi i ddechrau a rhedeg busnes yn llwyddiannus. 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.