BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Llinellau cymorth pontio’r UE

Mae rhestr o linellau cymorth llywodraeth y DU yn nhrefn thema a chamau allweddol ar gyfer busnesau wedi’i chyhoeddi, ac mae’r themau’n cynnwys:

  • Anifeiliaid
  • Data ac Eiddo Deallusol
  • Economi
  • Ffiniau (Mewnforio ac Allforio)
  • Pobl
  • Pysgod
  • Rhaglenni
  • Ynni

Mae rhifau’r llinell gymorth ar gael yma.  

Am ragor o wybodaeth am sut mae paratoi eich busnes ar gyfer y rheolau newydd rhwng y DU a’r UE, ewch i Borth Cyfnod Pontio'r UE Busnes Cymru.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.