BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Moneyworks Cymru

Mae Moneyworks Cymru yn gydweithrediad o 10 cwmni cydweithredol ariannol dielw, gan weithio gyda'i gilydd i adeiladu dyfodol ariannol mwy disglair i weithwyr Cymru.

Ydych chi'n gyflogwr sydd am wella lles ariannol staff?

Oeddech chi'n gwybod bod 1 o bob 4 gweithiwr yn dweud bod pryderon ariannol wedi effeithio ar eu gallu i wneud eu gwaith?

Mae Moneyworks wedi'i gynllunio i adeiladu lles ariannol i weithwyr - rhan hanfodol o'u lles, cynhyrchiant a'u perfformiad cyffredinol yn y gwaith. Syml i'w sefydlu a'i weithredu fel rhan o'ch proses gyflogres. Ymunwch â'r 150+ o sefydliadau yng Nghymru sydd wedi partneru â Moneyworks.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Join Us – Money Works (moneyworkswales.com)