BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Nodyn atgoffa i gyflogwyr - cyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol 2023: Staff yr Haf

Mae gan bob gweithiwr hawl gyfreithiol i gael yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys staff tymhorol dros dro, sy'n aml yn gweithio contractau tymor byr mewn bariau, gwestai, siopau a warysau dros yr haf.

Y cyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol fesul awr o 1 Ebrill 2023 yw:

  • £10.42 – 23 oed neu drosodd (Cyflog Byw Cenedlaethol)
  • £10.18 – 21 i 22 oed
  • £7.49 – 18 i 20 oed
  • £5.28 – dan 18 oed
  • £5.28 – prentis 

Gall cyflogwyr nad ydynt yn talu'r isafswm cyflog cyflogaeth gael eu 'henwi a'u pechu' yn gyhoeddus a gall rhai sy'n methu'n llwyr â chydymffurfio wynebu erlyniad troseddol.

Mae croeso i gyflogwyr ffonio llinell gymorth Acas am gymorth a chyngor am ddim neu fynd i GOV.UK am ragor o fanylion.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pob cyflogwr sy'n gallu fforddio gwneud hynny i sicrhau bod eu gweithwyr yn derbyn cyfradd cyflog yr awr sy'n adlewyrchu costau byw, nid dim ond y lleiafswm statudol. Mae'r Cyflog Byw Gwirioneddol gwirfoddol yn cael ei gyfrifo'n annibynnol ar sail yr hyn y mae bobl ei angen i ddygymod, ac mae'n uwch na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol.

Ceir rhagor o wybodaeth drwy’r ddolen ganlynol Cyflog Byw Cymru – Ar gyfer gwir gostau byw Living Wage Wales – For the real cost of living (cyflogbyw.cymru)