BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Prif feddyg Cymru yn annog busnesau mawr i gymryd mwy o gyfrifoldeb am iechyd y cyhoedd

Assortment of unhealthy products

Yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2023, mae Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, wedi galw ar gwmnïau mawr i gymryd mwy o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol am iechyd y cyhoedd.

Mae'r adroddiad eleni, o'r enw ‘Siapio ein Hiechyd’, yn canolbwyntio ar y strategaethau a'r dulliau sy'n cael eu defnyddio gan fusnesau i hyrwyddo cynhyrchion a dewisiadau sy'n niweidiol i'n hiechyd – gan gynnwys fepio, gamblo a bwyd a diod sydd wedi'u prosesu hyd at lefel eithafol.

Mae'n dweud y gall diwydiannau mawr gael dylanwad sylweddol ar ein hamgylchedd ac ar ein dewisiadau mewn ffyrdd amrywiol a chymhleth – o'r ffordd y byddant yn cael gafael ar gynhyrchion ac yn eu gweithgynhyrchu i'w dulliau marchnata.

Mae adroddiad blynyddol y Prif Swyddog Meddygol yn edrych ar gyflwr iechyd y cyhoedd yng Nghymru ac yn gwneud argymhellion i wella hyn.

Yn ‘Siapio ein Hiechyd’, mae Syr Frank Atherton hefyd yn dweud bod newid hinsawdd yn fygythiad mawr i iechyd y cyhoedd.

Mae’n galw ar fusnesau i gydnabod yr effaith y maen nhw'n ei chael ar yr argyfwng hinsawdd. Ar adeg pan fo achosion yn fyd-eang o fusnesau sy'n honni bod yn fwy gwyrdd nag ydynt mewn gwirionedd neu'n ‘gwyrddgalchu’, mae ef hefyd yn gofyn am dryloywder llwyr mewn perthynas â phob honiad amgylcheddol.

Mae'r Prif Swyddog Meddygol hefyd yn canmol busnesau sy'n datgarboneiddio.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol:

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.