BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

£600,000 i wella iechyd a diogelwch pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu

Commercial mussel fishing trawlers in Port Penrhyn in Bangor north Wales

Anogir pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu yng Nghymru i wneud cais am gyllid i wella agweddau iechyd a diogelwch ar eu gwaith.
Mae’r cymorth yn rhan o Gynllun Môr a Physgodfeydd Cymru, ac mae £600,000 yn cael ei wneud ar gael yn y rownd hon sy’n agor ar gyfer ceisiadau heddiw.

Mae Cynllun Môr a Physgodfeydd Cymru yn gynllun cyllido sy’n cefnogi diwydiant bwyd môr Cymru i dyfu mewn modd amgylcheddol ac economaidd gynaliadwy, ac yn annog cymunedau arfordirol Cymru i ffynnu.

Nod y rownd cyllid Iechyd a Diogelwch hon yw gwella hylendid, iechyd, diogelwch, lles ac amodau gwaith ar gyfer pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu yng Nghymru.

Mae eitemau sy’n gymwys ar gyfer cyllid o dan y rownd Iechyd a Diogelwch hon yn cynnwys, er enghraifft, siacedi achub â thywysydd lleoli personol a rafftiau achub.
Rhaid i bob eitem fodloni’r meini prawf a amlinellir yn y canllawiau ar Gynllun Môr a Physgodfeydd Cymru – Iechyd a Diogelwch.

Y grant uchaf a ddyfernir yw £10,000 a’r grant lleiaf yw £200.

Bydd y cyfnod ymgeisio ar agor tan 11 Hydref 2023.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol £600,000 i wella iechyd a diogelwch pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu | LLYW.CYMRU


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.