BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Regional Talent Engines Pre-accelerator Funding Programme

Engineers Have Discussion while Using Modern Computer With Transparent Holographic Display.

Oes gennych chi syniad gwych rydych chi eisiau ei droi'n fusnes peirianneg newydd a busnes technoleg newydd?

Mae Regional Talent Engine - Pre-accelerator Programme wedi cael ei chynllunio i roi'r cymorth ymarferol, £20,000 o gyllid a hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i helpu i fireinio'ch arloesiad a dod â'ch gweledigaeth yn fyw. 

Am y tro cyntaf, mae croeso i ymgeiswyr o Gymru wneud cais gan y bydd hyfforddiant hybrid ar gael yng Nghaerdydd ochr yn ochr â lleoliadau hyfforddi presennol ym Melffast, Leeds, Lerpwl a Newcastle. 

Mae'r rhaglen yn chwilio am ddarpar entrepreneuriaid sydd:

  • yn beirianwyr profiadol neu'n weithwyr technoleg proffesiynol medrus 
  • eisiau sefydlu eu busnes eu hunain yng Nghymru, gogledd Lloegr neu ogledd Iwerddon.

Ac mae’n cefnogi:

  • arloesiadau newydd o unrhyw faes peirianneg 
  • syniadau gwreiddiol ar gyfer busnesau a allai ehangu

Y dyddiad cau yw 30 Hydref 2023.

I ddysgu mwy ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen ganlynol Regional Talent Engines - Pre-Accelerator Programme (raeng.org.uk)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.