BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Rhaglen 10,000 o Fusnesau Bach Goldman Sachs yn y DU

 Lluniwyd y rhaglen i ddarparu cymorth busnes ac addysg ymarferol o safon uchel i arweinwyr mentrau cymdeithasol a busnesau bach gyda thwf uchel ar draws y DU.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn elwa o’r canlynol:

  • gweithdai arbenigol
  • cyngor busnes un-i-un
  • hyfforddiant busnes
  • mynediad at arbenigwyr proffesiynol
  • cyfleoedd rhwydweithio a
  • rhwydwaith o raddedigion 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw gwanwyn 2023, bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal haf 2023 a bydd y rhaglen yn cychwyn yn yr wythnos yn dechrau  hydref 2023.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Goldman Sachs | United Kingdom


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.