BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Sefydliad Paul Hamlyn – Cronfa’r Celfyddydau

Wheelchair user at a museum

Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn ystyried mai diwylliant yw calon cymdeithas gyfiawn ac yn credu bod angen newid strwythurol a diwylliannol hirdymor ar y sector.

Mae Cronfa’r Celfyddydau yn cefnogi portffolio o sefydliadau sy’n cynrychioli’r newid hwn i ddatblygu, dysgu oddi wrth ei gilydd ac archwilio (ymhellach) potensial celf ar gyfer trawsnewid personol, diwylliannol a chymdeithasol er mwyn:

  • Meithrin gallu ac adnoddau ar gyfer diwylliant o fewn cymunedau sydd wedi’u tangyllido yn hanesyddol.
  • Archwiliwch y rôl y gall artistiaid ei chwarae wrth fynd i'r afael â materion yn ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol.
  • Creu’r seilwaith ar gyfer sector diwylliannol tecach.

Mae Sefydliad Paul Hamlyn yn awyddus i weithio gyda sefydliadau y mae'r dyheadau hyn yn ganolog i'w gweledigaeth a'u cenhadaeth.

Gwybodaeth allweddol

  • Swm: £90,000 i £300,000 fesul cais.
  • Yn derbyn ceisiadau: 4 Ebrill i 31 Mai 2024 ac 14 Awst i 14 Hydref 2024.
  • Hyd: 3 blynedd.
  • Gall elusennau, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, cwmnïau preifat sydd wedi’u cyfyngu drwy warant a chwmnïau preifat sydd wedi’u cyfyngu drwy gyfrannau wneud cais.
  • Gall sefydliadau sy'n gweithio ledled y DU wneud cais.

Dewiswch y ddolen ganlynol i gael rhagor o wybodaeth: Arts Fund - Paul Hamlyn Foundation (phf.org.uk) 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.