BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Strategaeth Diogelwch Ffyrdd

School / Ysgol sign

Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich barn am ddiogelwch ar y ffyrdd, fel y gallwn ddeall eich blaenoriaethau a sut i wneud ffyrdd yn ddiogel i bawb a chreu Strategaeth Diogelwch Ffyrdd drwy ddefnyddio:

  • yr ymatebion i’r ymgynghoriad
  • ein ymgysylltiad â rhanddeiliaid sy'n gweithio ym maes diogelwch ar y ffyrdd
  • arolwg sampl cynrychiadol ar hap o boblogaeth Cymru
  • gweithdai sy’n cynnwys grwpiau ar y cyrion

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 31 Ionawr 2024: Strategaeth Diogelwch Ffyrdd | LLYW.CYMRU


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.