BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Sut i arbed ynni a gostwng eich biliau y gaeaf hwn

Close Up Of Woman Holding Smart Energy Meter In Kitchen Measuring Energy Efficiency

Mae Llywodraeth y DU wedi diweddaru eu gwefan ‘Help for Households’ ar gyfer 2023.

Darganfyddwch ba gamau y gallwch eu cymryd i baratoi ar gyfer y gaeaf ac arbed arian ar eich biliau ynni trwy ddarllen eu hymgyrchIt All Adds Up’.

Y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Gallech gael gostyngiad o £150 ar eich bil trydan ar gyfer gaeaf 2023 i 2024 o dan y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Nid yw'r arian yn cael ei dalu i chi - mae'n un gostyngiad i'ch bil trydan rhwng dechrau Hydref 2023 a 31 Mawrth 2024.

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, rydych chi'n gymwys os ydych chi naill ai:

Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael Warm Home Discount Scheme: Overview - GOV.UK (www.gov.uk)

I gael mwy o wybodaeth a chyngor, cliciwch ar y dolenni canlynol:


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.