BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Ewch Ar-lein 2023

 teen girl school student with pink hair wear headphone write notes watching video online webinar

Rhwng 16 Hydref a 22 Hydref 2023 bydd partneriaid, gwirfoddolwyr a chymunedau yn dod at ei gilydd i sicrhau y gall pawb gymryd rhan yn y byd digidol.

Bydd miloedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal mewn cannoedd o gymunedau, gan ddarparu ffordd gyfeillgar a chroesawgar i helpu pobl i gymryd y cam nesaf ar eu taith ar-lein, i ddatblygu sgiliau ac i wella bywydau ar hyd y ffordd.

Mae yna ganllawiau ac adnoddau defnyddiol y gall eich busnes eu defnyddio i ddangos eich cefnogaeth i Wythnos Ewch Ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Wythnos Ewch Ar-lein
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.