BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant 2023

Project Manager Talks with Happy Woman with Disability with Prosthetic Arm to Work on Desktop Computer

Mae Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant, a sefydlwyd gan Inclusive Employers, yn wythnos benodedig i ddathlu cynhwysiant a chymryd camau i greu gweithleoedd cynhwysol.

Thema Wythnos Genedlaethol Cynhwysiant 2023 yw ‘Take Action Make Impact’, sy’n galw ar bawb yn y sefydliad i weithredu, o arweinwyr, timau ac unigolion.
Mae ‘Take Action Make Impact’ yn neges rymus sy’n ceisio annog sefydliadau ac unigolion i feddwl am ba gamau y gallant eu cymryd a pha effaith gadarnhaol y gallai’r camau hyn ei chael ac y dylent ei chael ar gyfer cydweithwyr sydd wedi’u hymyleiddio.  

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen ganlynol National Inclusion Week 2023 | Inclusive Employers 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.