BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Tech Cymru 2023

Digital transformation concept. System engineering. Binary code. Programming.

Mae Wythnos Tech Cymru, sy’n cael ei chyflwyno gan Technology Connected, yn arddangos technoleg o Gymru ac yn hyrwyddo'r diwydiant ar y llwyfan byd-eang.

Mae'n cysylltu, yn hyrwyddo ac yn datblygu Cymru fel canolfan arbenigedd ar gyfer technolegau galluogi a thechnolegau sy'n datblygu, a'u cymwysiadau ar gyfer busnes a chymdeithas heddiw. 

Ar ôl dwy flynedd o fod yn rhithiol, mae nawr yn bryd bod yn gorfforol. Bydd Wythnos Tech Cymru 2023 yn uwchgynhadledd dechnoleg ryngwladol yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd, rhwng 16 a 18 Hydref 2023, gan ddod â rhai o feddyliau technoleg gorau'r byd at ei gilydd i ddysgu, cysylltu a gwneud busnes, ynghyd â chyfleoedd am nawdd ac arddangos.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Wales Tech Week 2023 - 16-18 October 2023


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.