BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Ymwybyddiaeth o Dwyll Elusennol 2023

cyber security on hi tech Dark blue background

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth o Dwyll Elusennol rhwng 27 Tachwedd a 1 Rhagfyr 2023 ac mae'n ymgyrch sy'n cael ei rhedeg gan bartneriaeth o elusennau, rheoleiddwyr, rhai sy’n gorfodi’r gyfraith, cynrychiolwyr a rhanddeiliaid nid-er-elw eraill o bob cwr o'r byd.

Pwrpas yr wythnos yw codi ymwybyddiaeth o dwyll a seiberdroseddu sy'n effeithio ar y sector a chreu lle diogel i elusennau a'u cefnogwyr siarad am dwyll a rhannu arferion da.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y  Fraud Advisory Panel 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.