BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: gwybodaeth i gyflogwyr

Sefydlwyd y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i alluogi dinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir sy'n byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020, ac aelodau eu teulu, i gael y statws mewnfudo sydd ei angen arnynt i barhau i fyw, gweithio, astudio a chael mynediad at fuddion a gwasanaethau, fel gofal iechyd, yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Mae llywodraeth y DU wedi diweddaru eu canllawiau Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

I ddarllen y canllawiau dewiswch y ddolen ganlynol EU Settlement Scheme: information for employers - GOV.UK (www.gov.uk).
 

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.