BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Y Gronfa Cefn Gwlad Frenhinol

A View of Llyn Fawr and Craig y Llyn in Rhondda Cynon Taf

Mae'r Gronfa Cefn Gwlad Frenhinol ar agor ar gyfer ceisiadau am grant.

Mae'r rhaglen yn cefnogi cymunedau gwledig ac yn dyfarnu grantiau o hyd at £25,000 dros ddwy flynedd i bweru atebion wedi’u harwain gan y gymuned sy'n gwella hyfywedd a chynaliadwyedd cymunedau gwledig. Rhaid i ymgeiswyr fod o sefydliadau sydd â chyfansoddiad priodol, nid er elw gydag incwm o lai na £500,000.

Mae'r rhaglen yn cefnogi prosiectau sy'n digwydd mewn pentrefi a threfi mewn ardaloedd gwledig anghysbell lle mae mynediad at wasanaethau yn gyfyngedig.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, 20 Hydref 2023.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Rural Communities - The Royal Countryside Fund
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.