BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Ydych chi wedi clywed am Berchnogaeth Gweithwyr ac eisiau dysgu mwy?

male and female colleagues working, concept of employee ownership

A oes gennych gynllun olyniaeth busnes yn ei le?

Mae perchnogion busnes yn cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o bethau, ond yn aml nid yw olyniaeth yn un ohonynt. Gyda thwf perchnogaeth gweithwyr (PG) yng Nghymru, bydd y sesiwn hon, ar 24 Hydref 2023 am 11am, yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau meddwl am PG fel eich opsiwn olyniaeth.

Wedi'i anelu at berchnogion busnes yng Nghymru sy'n ystyried gadael eu cwmni, bydd y sesiwn ar-lein hon yn rhoi cyfle i'r rhai sy'n bresennol glywed gan ein tîm ar gynllunio olyniaeth a PG, gan gynnwys sut y gallai defnyddio Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gweithwyr (EOT) weithio i chi, eich busnes a'ch gweithwyr.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Event: "Selling your business, the EO Way" | Employee Ownership Wales
 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.