BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Ymchwiliad newydd: Y Pwyllgor Gwaith a Phensiynau i archwilio Tâl Salwch Statudol

Sad young man talking on the phone to his employer while asking about the sick leave

Tâl Salwch Statudol (SSP) yw isafswm sylfaenol y tâl statudol y mae gan gyflogai hawl i’w gael am gyfnodau pan nad yw’n gallu gweithio oherwydd salwch. Mae rhywun yn gymwys i gael SSP o’r pedwerydd diwrnod y mae i ffwrdd yn sâl. Er mwyn bod yn gymwys i gael SSP, rhaid bod rhywun wedi’i ddosbarthu’n gyflogai ac ennill o leiaf £123 yr wythnos, ar gyfartaledd (y terfyn enillion is). 

Mae’r Pwyllgor Gwaith a Phensiynau yn cynnal ymchwiliad yn edrych ar effeithiolrwydd presennol SSP wrth gynorthwyo hawlwyr, a ph’un a ddylid diwygio SSP i alluogi derbynnydd i wella a dychwelyd i’r gwaith yn well.

Darllenwch Call for Evidence - Committees - UK Parliament

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw dydd Gwener, 8 Rhagfyr 2023. 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.