BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Ymunwch â’r cynllun talu newydd ar gyfer TAW ohiriedig

Mae’r cynllun talu newydd ar gyfer TAW ohiriedig yn agored hyd at ac yn cynnwys 21 Mehefin 2021.

Os ydych ar y Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol TAW, neu ar y Cynllun Taliadau TAW ar Gyfrif, byddwch yn cael gwahoddiad i ymuno â’r cynllun talu newydd yn hwyrach ym mis Mawrth 2021.

Mae’r cynllun newydd yn sicrhau y gallwch wneud y canlynol:

  • talu eich TAW ohiriedig mewn rhandaliadau cyfartal, yn ddi-log
  • dewis nifer y rhandaliadau, rhwng 2 a 11, (yn ddibynnol ar eich dyddiad ymuno)

Bydd y mis y byddwch yn penderfynu ymuno â’r cynllun yn pennu uchafswm nifer y rhandaliadau sydd ar gael i chi.

Am ragor o wybodaeth ewch i GOV.UK.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.