BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig yn rhannu amserlen newydd ar gyfer y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Climate Change and Rural Affairs Secretary Huw Irranca-Davies at Sealands Farm

Mae amserlen newydd ar gyfer cyflwyno'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy wedi'i gadarnhau heddiw (14 Mai 2024) gan yr Ysgrifennydd Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Huw Irranca-Davies:

  • Cadarnhad y bydd Cynllun y Taliad Sylfaenol ar gael yn 2025
  • Bydd y cyfnod pontio i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig yn dechrau yn 2026
  • "Rydyn ni wastad wedi dweud na fyddai'r Cynllun yn cael ei gyflwyno nes ei fod yn barod ac rwy'n glynu wrth hynny" - Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies

Bydd cynlluniau buddsoddi gwledig presennol, fel y cynlluniau grantiau bach, yn parhau i gefnogi newidiadau i'r seilwaith.

Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio ar gynllun newydd ar raddfa tirwedd a fydd yn adeiladu ar brofiad cynlluniau cydweithio blaenorol. 

Bydd yr amserlen newydd hon yn rhoi cyfle i weithio drwy nifer o agweddau pwysig.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddoleni ganlynol:


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.