Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cadwch eich nwyddau i symud i mewn neu allan o’r UE – cofrestrwch ar gyfer gweminarau 

Bydd CThEM yn egluro canllawiau cyfredol ac yn ateb cwestiynau cyffredinol am y cynnwys ond allan nhw ddim ateb cwestiynau penodol ynghylch yr eitemau rydych chi’n eu mewnforio neu yn eu hallforio yn ystod y gweminarau. Mae’r gweminarau yn cael eu cynnal sawl gwaith felly dewiswch ddyddiad ac amser sy’n gyfleus i chi:

Gallwch hefyd ddod o hyd i weminarau a fideos gan adrannau eraill o Lywodraeth y DU ar fasnachu gyda’r UE.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Lawrlwythwch y rhestr wirio i fansnachwyr, darllenwch ganllawiau wedi'u diweddaru neu ewch i fforymau cwsmeriaid CThEM.

Cofrestrwch ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth i Fasnachwyr os ydych chi’n symud nwyddau rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Cewch hefyd fynediad at fodiwlau hyfforddiant ar-lein a gweminarau sy’n cynnig cymorth gyda Phrotocol Gogledd Iwerddon.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen