Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu swyddi 6 mis newydd ar gyfer pobl ifanc 16 - 24 oed sy’n derbyn Credyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn hirdymor.

Gall busnesau ddarllen prosbectws newydd yr Adran Gwaith a Phensiynau i gyflogwyr neu fynychu un o’i gweminarau i gyflogwyr i ddysgu mwy. Mae gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael yn gov.uk/kickstart.

Mae pecyn cymorth cyfathrebu newydd yn awgrymu dulliau o helpu i hyrwyddo’r cynllun Kickstart. 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen