Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Wythnos Ymwybyddiaeth Galar Plant 2021

Bellach yn ei seithfed flwyddyn, nod Wythnos Ymwybyddiaeth Galar Plant y DU, a sefydlwyd gan yr elusen profedigaeth yn ystod plentyndod flaenllaw, Grief Encounter yw codi ymwybyddiaeth o blant a phobl ifanc sydd wedi profi profedigaeth yn y DU, a sut gall darparu cymorth proffesiynol am ddim i'r rhai sydd wedi'u heffeithio wneud byd o wahaniaeth i'w dyfodol.

Bydd sefydliadau ac elusennau ledled y DU yn dangos undod â phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd sy'n galaru yn eu cymuned; gan godi ymwybyddiaeth o'u hanghenion a sut i helpu.

Cynhelir Diwrnod Ymwybyddiaeth Galar Plant yng nghanol mis Tachwedd bob blwyddyn. Nod y diwrnod byd-eang hwn yw ein helpu ni i gyd i fod yn fwy ymwybodol o anghenion plant sy'n galaru — ac o'r manteision a gânt drwy gefnogaeth gan bobl eraill.

Gwnewch i'ch busnes sefyll allan fel sefydliad moesegol sydd ag ymrwymiad cryf i gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ac ymunwch â sefydliadau ledled y DU a threfnu diwrnod porffor Go Purple adeg Wythnos Ymwybyddiaeth Galar Plant – 18 i 25 Tachwedd 2021.

Am ragor o wybodaeth ewch i Home (childrensgriefawarenessweek.com) 
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen