Manwerthu

Fframwaith Prentisiaethau yn Rheoli Manwerthu

Rhif y Fframwaith: FR03116  Rhifyn: 1   Dyddiad: 09/10/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y galwedigaethau Manwerthu. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas  ar gyfer amryw o rolau Rheoli Manwerthu, yn cynnwys Goruchwyliwr Manwerthu neu Arweinydd Tîm, Rheolwr Storfa/Adran, Rheolwyr Gwerthiant, Rheolwr Storfa Cynorthwyol, a Rheolwr Gweithrediadau

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Fframwaith Prentisiaethau yn Manwerthu

Rhif y Fframwaith: FR03572   Rhifyn: 9   Dyddiad:15/09/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan People 1st ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y galwedigaethau Manwerthu. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae'r Lefel 2 Brentisiaeth hon wedi'i chynllunio ar gyfer unigolion sy'n gweithio mewn amgylchedd manwerthu fel Cynorthwyydd Gwerthiant Cyffredinol, yn ogystal â'r rhai mewn rolau mwy arbenigol, er enghraifft Ymgynghorwyr Harddwch neu Gynorthwywyr Cownter Bwyd Ffres a Chynorthwyydd Ystafell Stoc.

Mae'r Lefel 3 Fframwaith hwn yn galluogi i brentisiaid, a gyflogir mewn swydd uwch o fewn manwerthu, e.e. Uwch Gynorthwywyr Gwerthiant, Arweinwyr Tîm, Goruchwylwyr, i gadarnhau sgiliau a gwybodaeth bresennol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: People 1st


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales

PDF icon
PDF icon