BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Eich staff

Bydd y categori hwn yn eich helpu gyda recriwtio, datblygu a chefnogi'r bobl yn eich busnes.

Cyrsiau

Adeiladu ar eich sgiliau arwain drwy ddysgu sut i symbylu, cyfathrebu a monitro eich tîm yn effeithiol.

Dysgwch sut i helpu eich hun ac eraill drwy newidiadau yn y gweithle.

Datblygu talentau a sgiliau eich staff er lles eich busnes.

Darganfyddwch pa sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus yn eich busnes.

Dysgu sut i reoli prosiectau eich busnes eich hun yn rhwydd, yn enwedig wrth wneud unrhyw newidiadau.

Mae rhoi cyflwyniadau’n sgil allweddol mewn busnes, dilynwch y dull 4 cam – Cynllunio, Paratoi, Ymarfer.

Mae recriwtio staff yn holl bwysig i’r rhan fwyaf o fusnesau, dysgwch ar y cyrsiau i wneud hyn yn llwyddiannus.

Dysgu sut i bennu amcanion effeithiol ar gyfer eich busnes a’ch tîm drwy ddefnyddio dull strwythuredig.

Bydd y cyrsiau hyn yn eich helpu i gefnogi eich staff drwy brofiadau anodd.

Gwella eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r hyn mae pobl anabl yn ei wynebu bob dydd.

CWRS SAMPL

Heb gofrestru eto? Rhowch gynnig ar y cwrs sampl - Creu timau llwyddiannus.

Gweld cwrs sampl

Eisiau gweld mwy o'n cyrsiau? Dilynwch y 3 cam hawdd i gofrestru cyfrif.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.