BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cymorth Cadwyn Gyflenwi

Bob blwyddyn, mae cyfleoedd gwerth dros £7bn ar gael i ddarparu nwyddau a gwasanaethau i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru, yn ogystal â chyfleoedd is-gontractio i gwmnïau’r sector preifat sy’n gweithredu ar draws ei gadwyni cyflenwi. Ar y dudalen hon, byddwn yn esbonio sut y gall cwmnïau yng Nghymru ddarganfod a gwneud cais am y gwaith hwn drwy GwerthwchiGymru, y porth ar-lein, y ffynhonnell wybodaeth a’r llwyfan caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Byddwn hefyd yn esbonio mwy am sut y gall Busnes Cymru eich cefnogi ar eich taith i ennill busnes yn y sector cyhoeddus.


Sesiynau Cymorth

Take a look at our Support Sessions – six videos that cover everything you need to support your journey as a business into the supply chain. These Support Sessions will answer common questions, step-by-step guidance and a look at the different elements of procurement and tendering processes.

Yr Economi Sylfaenol a sut i ennill gwaith yn y sector cyhoeddus

Yn y ffilm hon rydym yn esbonio popeth am yr Economi Sylfaenol ac yn cyflwyno GwerthwchiGymru, y porth ar-lein, ffynhonnell wybodaeth a llwyfan caffael.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Dechrau arni gyda GwerthwchiGymru

Dechreuwch â GwerthwchiGymru, platfform ar-lein Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyfle i gwmnïau chwilio am fusnes yn y sector cyhoeddus a gwneud cais amdano.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Beth yw manteision ychwanegol GwerthwchiGymru?

Swyddogaethau uwch wedi'u hymgorffori yn GwerthwchiGymru sy'n darparu buddion ychwanegol i'r gwasanaeth a lle gallwch chi wneud y gorau o'r cyfleoedd sydd ar gael i chi.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Pyrth a fframweithiau tendro

O fewn cadwyni cyflenwi sector cyhoeddus Cymru, rydym yn dysgu am y gwahanol byrth a fframweithiau tendro sydd ar gael i gael mynediad at gontractau caffael y sector cyhoeddus.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr

Mae digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr yn cynnwys cyfarfodydd un i un rhwng darpar brynwyr a gwerthwyr i drafod cyfleoedd tendro byw.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Tendro – awgrymiadau a thriciau

We talk about how to put together a truly excellent tender. So if you want to learn all about the tips and tricks that will elevate your tender above all others, watch on.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Myth Busting

Myth Busting

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Astudiaethau achos

Mae ymgysylltu â chyfleoedd cadwyn gyflenwi o fudd i’ch busnes, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn sydd gan rai busnesau llwyddiannus i'w ddweud a darganfod mwy am yr effaith y mae sicrhau cyfleoedd cadwyn gyflenwi newydd wedi'i chael ar eu busnes.

Cwmni Diogelwch Arbenigol

Mae Rachel Fleri, perchennog, rheolwr a chyfarwyddwr Cwmni Diogelwch Arbenigol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, De Cymru yn siarad am y cymorth a gafwyd gan Busnes Cymru i gynorthwyo gyda chymorth cadwyn gyflenwi.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Gofal Tiroedd OTM

Ollie Metcalfe, un o berchnogion OTM Groundscare sydd wedi’i leoli yn Hay-on-Wye, Canolbarth Cymru yn trafod sut mae ei fusnes wedi elwa o gyngor cadwyn gyflenwi drwy Busnes Cymru.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Bwydydd Oren

Mae Gethin Dwyfor, rheolwr gyfarwyddwr cwmni Oren Foods sydd wedi ei leoli ym Mhenrhyndeudraeth yng Ngogledd Cymru yn sôn am sut y bu i Busnes Cymru ei gefnogi ar fidio ac ennill gwaith sector cyhoeddus.

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Pecyn Adnoddau

Yn y pecyn adnoddau hwn, byddwn yn esbonio sut y gall busnesau yng Nghymru ddarganfod a gwneud cais am waith yn y sector cyhoeddus drwy GwerthwchiGymru, y porth ar-lein, y ffynhonnell wybodaeth a’r llwyfan caffael a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Darganfyddwch sut y gall Busnes Cymru eich cefnogi trwy lawrlwytho pecyn adnoddau Cymorth Cadwyn Gyflenwi yma:


Sesiynau Arbenigwyr

Beth bynnag yw maint eich busnes, ble bynnag yr ydych yng Nghymru, a beth bynnag fo’r cynnyrch neu’r gwasanaethau a ddarperir gennych, bydd yr uwchgynadleddau hyn yn rhoi mewnwelediad amhrisiadwy i chi ar sut i ddod yn rhan o’r cyfle blynyddol hwn o £7 biliwn. Gallwn hefyd ddarparu sesiynau cyngor 1-2-1 pwrpasol, felly os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch ysbrydoli gan yr hyn rydych chi'n ei wylio, cysylltwch â'r tîm i archebu eich sesiwn am ddim lle bydd ein cynghorwyr arbenigol yn eich helpu i fapio ac ymgysylltu â'ch Cadwyn Gyflenwi. cyfleoedd.

Am ragor o wybodaeth ac i siarad â chynghorydd perthnasol cysylltwch â ni.

Sesiynau Arbenigwyr

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.