BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cysylltwch â ni: Ffurflen ar-lein

Rhowch eich gwybodaeth yn y meysydd isod a bydd un o'n tîm defnyddiol mewn cysylltiad yn fuan.

Rydym yn croesawu ymholiadau yn Gymraeg / We welcome enquiries in Welsh.

Dewiswch y prif reswm dros eich ymholiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.