BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Ardaloedd Menter Cymru

Mae ein wyth Ardal Fenter yn ardaloedd dynodedig ledled Cymru lle mae Llywodraeth Cymru wedi creu'r amodau gorau posibl i'ch busnes ffynnu.

Mae'r Ardaloedd Menter i gyd yn canolbwyntio ar sectorau penodol, felly bydd o leiaf un yn arbennig o addas i'ch busnes. Os ydych chi’n bwriadu dechrau menter newydd neu os yw eich busnes yn tyfu, fe welwch eu bod yn cynnig manteision busnes deniadol iawn.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Ardaloedd Menter Cymru safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.