BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Bwyd a Diod Cymru

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am hyrwyddo Bwyd a Diod Cymru yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Ein gweledigaeth yw creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru sydd ag enw da yn fyd-eang am ragoriaeth, a chanddi un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol o safbwynt amgylcheddol a chymdeithasol yn y byd.

 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Bwyd a Diod Cymru safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.