Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Mae disgwyl i raglen newydd gwerth £21 miliwn i gryfhau sector bwyd a diod Cymru ddiogelu miloedd o swyddi a sicrhau...

Bydd cynhyrchwyr sudd a busnesau diodydd meddal yn ymuno â bragwyr a gwinllannoedd mewn clwstwr diodydd newydd sy’n...

Bydd prynwyr bwyd a diod ledled y byd yn cael blas newydd ar Gymru heddiw mewn digwyddiad sydd wedi’i gynllunio i...

Gall cynhyrchwyr bwyd a diod edrych ymlaen at fis o brysurdeb drwy gydol mis Mawrth, wrth iddyn nhw gamu i’r llwyfan...

Dathlu diwrnod nawddsant Cymru ynghanol Llundain

Med
3
2017

Ffair Bwydydd Da ac Arbenigol

Sunday 3 September 9am to Tuesday 5 September 4pm 2017 - Canolfan Arddangos Olympia, Llundain

Mae recriwtio ar y gweill, nodwch y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich ffurflen cais i arddangos yw'r Mai 1, 2017.

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol