Bwyd a Diod Cymru - Tyfu gyda'n gilydd

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am hyrwyddo Bwyd a Diod Cymru yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Ein gweledigaeth yw creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru sydd ag enw da byd-eang am ragoriaeth, gydag un o'r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd.

Busnes i Fusnes

Dyfodol Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru

Creu strategaeth newydd a chynllun gweithredu i gefnogi'r diwydiant yn 2020.

Busnesau bwyd a diod: gweithio gyda'r UE

Beth sydd angen i chi ei wneud fel busnes bwyd a diod i weithio gyda'r UE

Coronafeirws

Cyngor i fusnesau

COVID-19 Bwyd a Diod Cymru

Cefnogi adferiad busnesau a chadwyni cyflenwi ar ôl Covid-19

 

Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Perfformiad Bwyd a Diod yng Nghymru

Edrychwch ar ein hadroddiadau ar y cyd-destun gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys perfformiad economaidd, adroddiadau blynyddol, perfformiad manwerthu, a thueddiadau’r farchnad lafur.

Clystyrau

Clystyrau - ffordd newydd i wneud busnes yng Nghymru, syniadau newydd, partneriaid newydd, wedi ymrwymo i dwf busnes.

Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Busnes i Ddefnyddwyr

Cynllun Enwau Bwyd Gwarchodedig yng Nghymru

Cynlluniau Dynodiad Daearyddol Newydd y DU (GI y DU)

Mae'r tir hwn yn ein cynnal ni

Dyma lle mae'r cyfan yn cychwyn. Tirwedd a morlun sy'n berffaith i dyfu, dal a magu cynhwysion o'r radd flaenaf. Rydych chi’n gofalu am y tir, ac mae’r tir yn gofalu amdanoch chi.

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru

#CaruCymruCaruBlas

Mae ymgyrch #CaruCymruCaruBlas yn dychwelyd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2023 i annog siopwyr Cymru a Phrydain i ddathlu gyda Bwyd a Diod Cymru ar ein dydd cenedlaethol. Gallwch lawrlwytho’r pecyn cymorth newydd yma.

Gwobrau Aur 'Great Taste' 2023

Gwobrau Aur 'Great Taste' 2023

BlasCymru/TasteWales 2021

Digwyddiad masnach rhyngwladol yn dangos bwyd a diod o Gymru i’r byd

Ryseitiau

Ryseitiau Traddodiadol Cymreig

Twristiaeth bwyd

Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.

Newyddlen

Tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythr Bwyd a Diod