Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Bwyd a Diod Cymru - Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.

Picture of piece of meat
Sectorau bwyd
Mae’r amrywiaeth o gynnyrch sy’n dod o Gymru’n sylweddol.
Food and Drink Wales-Action Plan Cover cymraeg
Cynllun Gweithredu
Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredy ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020
Logo Canolfannau Arloesi Cymru
Canolfannau arloesi
Food centres provide technical support and help with product developmentMae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu...
Picture of a market
Twristiaeth bwyd
Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.
Picture of skyscrapers
Allforio
Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.
Training and skills image
Canolfannau arloesi
Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.
Picture of Welsh landscape
Ymsefydlu yng Nghymru
Mae rhai o enwau mwyaf y diwydiant yn ffynnu yma yng Nghymru
Picture of money
Ffeithiau allweddol
Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio...
Newyddlen image
Newyddlen

Tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythr Bwyd a Diod

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru
Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.
Dathlwch Bwyd a Diod Cymru
BlasCymru 2019_web_0.jpg
BlasCymru/TasteWales 2019

Digwyddiad masnach cenedlaethol a rhyngwladol, a chynhaledd sy’n dwyn ynghyd cefnogwyr blaenllaw yn y diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru, a sy’n darparu cyfle ar gyfer prynwyr a chynhyrchwyr i ddatblygu busnes newydd. ...Digwyddiadau

Chwefror 18th 2018
Mae recriwtio bellach wedi cau.
Chwefror 28th 2018
Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn ymweliad datblygu masnach bwyd a diod yn Dulyn, Iwerddon ar ran Llywodraeth Cymru.
Mawrth 20th 2019
Digwyddiad masnach cenedlaethol a rhyngwladol, a chynhaledd sy’n dwyn ynghyd cefnogwyr blaenllaw yn y diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru, a sy’n darparu cyfle ar gyfer prynwyr a chynhyrchwyr i...