Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Bydd cyfnod pontio tan ddiwedd 2020 tra bod y DU a'r UE yn trafod trefniadau ychwanegol. Bydd y rheolau cyfredol ar fasnach, teithio a busnes ar gyfer y DU a'r UE yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cyfnod pontio. Bydd rheolau newydd yn dod i rym ar 1 Ionawr 2021

Canllawiau Cyfnod Pontio UE y Llywodraeth i'r sector bwyd a diod .

Bwyd a Diod Cymru - Tyfu gyda'n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.

Dyfodol Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru

Creu strategaeth newydd a chynllun gweithredu i gefnogi'r diwydiant yn 2020.

COVID-19 Bwyd a Diod Cymru

Cefnogi adferiad busnesau a chadwyni cyflenwi ar ôl Covid-19

 

Cyfnod Pontio

Mae'r DU mewn cyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020

Coronafeirws

Cyngor i fusnesau

#CaruCymruCaruBlas

Rydym yn lansio’r ymgyrch hon i godi ymwybyddiaeth o fwyd a diod gwych o Gymru ac annog y gymuned Gymreig i gefnogi cynhyrchwyr a manwerthwyr bwyd a diod o Gymru.

Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Twristiaeth bwyd

Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.

Ffeithiau allweddol

Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio – dyna faint a darlun o’r sector yng Nghymru

Newyddlen

Tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythr Bwyd a Diod

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru