Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Mae gan Busnes Cymru Becyn i helpu busnesau asesu pa mor barod ydynt ar gyfer Brexit. Mae ar gyfer pob busnes. Os oes gennych unrhyw anghenion penodol bydd Busnes Cymru yn nodi’r rhain ac yn eich cynghori ymhellach. Mae’r Pecyn a gwybodaeth ategol, gan gynnwys dolenni at Nodiadau Technegol Llywodraeth y DU ar gael ar:

https://businesswales.gov.wales/brexit/cy

Food and Drink Wales - Growing together

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.