Bwyd a Diod Cymru - Tyfu gyda'n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.

Busnes i Fusnes

Dyfodol Strategaeth a Chynllunio ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru

Creu strategaeth newydd a chynllun gweithredu i gefnogi'r diwydiant yn 2020.

Busnesau bwyd a diod: gweithio gyda'r UE

Beth sydd angen i chi ei wneud fel busnes bwyd a diod i weithio gyda'r UE

Coronafeirws

Cyngor i fusnesau

COVID-19 Bwyd a Diod Cymru

Cefnogi adferiad busnesau a chadwyni cyflenwi ar ôl Covid-19

 

Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Perfformiad Bwyd a Diod yng Nghymru

Edrychwch ar ein hadroddiadau ar y cyd-destun gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru, gan gynnwys perfformiad economaidd, adroddiadau blynyddol, perfformiad manwerthu, a thueddiadau’r farchnad lafur.

Clystyrau

Clystyrau - ffordd newydd i wneud busnes yng Nghymru, syniadau newydd, partneriaid newydd, wedi ymrwymo i dwf busnes.

Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Busnes i Ddefnyddwyr

Cynllun Enwau Bwyd Gwarchodedig yng Nghymru

Cynlluniau Dynodiad Daearyddol Newydd y DU (GI y DU)

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru

#CaruCymruCaruBlas

Rydym yn lansio’r ymgyrch hon i godi ymwybyddiaeth o fwyd a diod gwych o Gymru ac annog y gymuned Gymreig i gefnogi cynhyrchwyr a manwerthwyr bwyd a diod o Gymru.

Gwobrau Aur 'Great Taste' 2020

Gwobrau Aur 'Great Taste' 2020

BlasCymru/TasteWales 2021

Digwyddiad masnach rhyngwladol yn dangos bwyd a diod o Gymru i’r byd

Ryseitiau

Ryseitiau Traddodiadol Cymreig

Twristiaeth bwyd

Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.

Newyddlen

Tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythr Bwyd a Diod