Bwyd a Diod Cymru

Tyfu gyda’n gilydd

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu. Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.


Gwybodaeth


Mae disgwyl i raglen newydd gwerth £21 miliwn i gryfhau sector bwyd a diod Cymru ddiogelu miloedd o swyddi a sicrhau...

Bydd cynhyrchwyr sudd a busnesau diodydd meddal yn ymuno â bragwyr a gwinllannoedd mewn clwstwr diodydd newydd sy’n...

Bydd prynwyr bwyd a diod ledled y byd yn cael blas newydd ar Gymru heddiw mewn digwyddiad sydd wedi’i gynllunio i...

Gall cynhyrchwyr bwyd a diod edrych ymlaen at fis o brysurdeb drwy gydol mis Mawrth, wrth iddyn nhw gamu i’r llwyfan...

Dathlu diwrnod nawddsant Cymru ynghanol Llundain

Bydd un o’r dirprwyaethau masnach mwyaf erioed o Gymru yn gadael y mis yma i fynychu un o arddangosfeydd bwyd a diod...

Maw
23
2017

BlasCymru/TasteWales - Cylchlythyr Rhif 3

Thursday 23 March 9am to Friday 24 March 5pm 2017 - Celtic Manor, Casnewydd

Yn ychwanegol at y Gynhadledd BlasCymru/TasteWales ar 23 Mawrth, rydym bellach wedi ychwanegu diwrnod cynhadledd arall ar ddydd Gwener 24 Mawrth i ymdrin â phynciau diddorol eraill y sector.

Tag: Digwyddiadau

Ebr
27
2017

Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru - Gogledd Cymru

Thursday 27 April 8.30am 2017 - Canolfan Bwyd Cymru Bodnant, Furnace Farm, Tal-y-cafn, Conwy LL28 5RP

Bydd y dosbarth meistr un diwrnod hwn yn helpu mynychwyr deall sut y dylen nhw osod a rheoli prisiau allforio ar gyfer eu cynnyrch a gwasanaethau ar draws marchnadoedd rhyngwladol.
 

Tag: Digwyddiadau

Maw
10
2017

Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru - De Cymru

Friday 10 March 9.30am 2017 - Gwesty St Mary's, St Mary's Hill, Pengoed, Pen-y-bont at Ogwr CF35 5EA

Bydd y dosbarth meistr un diwrnod hwn yn helpu mynychwyr deall sut y dylen nhw osod a rheoli prisiau allforio ar gyfer eu cynnyrch a gwasanaethau ar draws marchnadoedd rhyngwladol.
 

Tag: Digwyddiadau


Cyfryngau Cymdeithasol