Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Bwyd a Diod Cymru

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod

Mae gan Busnes Cymru Becyn i helpu busnesau asesu pa mor barod ydynt ar gyfer Brexit. Mae ar gyfer pob busnes. Os oes gennych unrhyw anghenion penodol bydd Busnes Cymru yn nodi’r rhain ac yn eich cynghori ymhellach. Mae’r Pecyn a gwybodaeth ategol, gan gynnwys dolenni at Nodiadau Technegol Llywodraeth y DU ar gael ar:

https://businesswales.gov.wales/brexit/cy

Food and Drink Wales - Growing together

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.

Sectorau bwyd

Mae’r amrywiaeth o gynnyrch sy’n dod o Gymru’n sylweddol.

Strategaeth a Chynllunio at y dyfodol ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru.

Creu strategaeth newydd a chynllun gweithredu i gefnogi'r diwydiant wedi 2020.

Cynllun Gweithredu

Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredy ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020

Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu a phrofi cynnyrch newydd

Twristiaeth bwyd

Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Ymsefydlu yng Nghymru

Mae rhai o enwau mwyaf y diwydiant yn ffynnu yma yng Nghymru

Ffeithiau allweddol

Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio – dyna faint a darlun o’r sector yng Nghymru. Mae wedi bod yn tyfu’n sylweddol ac yn parhau i wneud hynny.

Newyddlen

Tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythr Bwyd a Diod

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru

BlasCymru / TasteWales 2019

Digwyddiad masnach cenedlaethol a rhyngwladol, a chynhaledd sy’n dwyn ynghyd cefnogwyr blaenllaw yn y diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru, a sy’n darparu cyfle ar gyfer prynwyr a chynhyrchwyr i ddatblygu busnes newydd.