Food and Drink Wales - Growing together

Mae’r diwydiant bwyd a diod yn hollbwysig i economi Cymru – ac mae ganddo lawer o botensial i dyfu.

Gyda’n Cynllun Gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno cynyddu’r gwerthiant 30% i £7 biliwn. Gallwn wneud hyn drwy weithio gyda busnesau. Mae ein gwefan newydd yn esbonio sut bydd hyn yn digwydd.

Sectorau bwyd

Mae’r amrywiaeth o gynnyrch sy’n dod o Gymru’n sylweddol.

Strategaeth a Chynllunio at y dyfodol ar gyfer Bwyd a Diod yng Nghymru.

Creu strategaeth newydd a chynllun gweithredu i gefnogi'r diwydiant wedi 2020.

Cynllun Gweithredu

Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredy ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020

Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu a phrofi cynnyrch newydd

Twristiaeth bwyd

Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Canolfannau arloesi

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Ymsefydlu yng Nghymru

Mae rhai o enwau mwyaf y diwydiant yn ffynnu yma yng Nghymru

Ffeithiau allweddol

Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio – dyna faint a darlun o’r sector yng Nghymru. Mae wedi bod yn tyfu’n sylweddol ac yn parhau i wneud hynny.

Newyddlen

Tanysgrifiwch i dderbyn e-gylchlythr Bwyd a Diod

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru

BlasCymru / TasteWales 2019

Digwyddiad masnach cenedlaethol a rhyngwladol, a chynhaledd sy’n dwyn ynghyd cefnogwyr blaenllaw yn y diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru, a sy’n darparu cyfle ar gyfer prynwyr a chynhyrchwyr i ddatblygu busnes newydd.