Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Fel rhan o fenter newydd fawr, mae disgwyl i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru elwa ar Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru deinamig, sy’n cael ei ysgogi gan y diwydiant ac wedi’i sefydlu i gyflwyno cyfnod newydd o dwf a llwyddiant.

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru - Cylch Gorchwyl                                                        

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru - Mewngofnodi Aelodau Yn Unig
 


Penodi Aelodau Newydd o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Mae Adran yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru wedi ailgychwyn yr ymgyrch recriwtio ar gyfer aelodau ychwanegol i ymuno â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.

Y Bwrdd yw llais y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Mae'n rhoi cyfeiriad, yn annog rhwydweithio ac yn rhannu gwybodaeth hanfodol. Hefyd, mae'n darparu ffyrdd ffurfiol ac anffurfiol o gynnig cyngor i'r Llywodraeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cair, gwnewch hynny drwy wefan Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Y dyddiad cau yw 4yh 30 Awst 2020.

Swydd Wag - Penodi Aelod - Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru


Andy Richardson

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru - Nodyn gan y Cadeirydd - Mehefin 2020

Cynllun Strategol 2018


 

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod
Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod

Cofnodion Cryno y Cyfarfod Bwrdd


Bwrdd newydd, gweithredoedd newydd

Y Bwrdd fydd llais y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan ddarparu cyfeiriad, annog rhwydweithio a rhannu gwybodaeth hollbwysig. Bydd y Bwrdd yn rhan o gynllun cydberchnogaeth gyda Llywodraeth Cymru, Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020, a bydd yn cyflwyno adroddiad ar hynt y fenter i Weinidogion, ac mewn amser efallai bydd yn newid yn gynllun annibynnol ar y llywodraeth.

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
 


Aelodau Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Dr Norma Barry

Norma Barry

Cyfarwyddwr, InsideOut: Organisational Solutions


Annitta Engel

Annitta Engel 

Cyfarwyddwr D.B.G.E Limited


Justine Sarah Fosh

Justine Sarah Fosh 

Prif Swyddog Gweithredol, Improve

 


Alison Lee-Wilson

Alison Lea Wilson 

Cyfarwyddwr, Cwmni Halen Môr Môn


David Lloyd

David Lloyd 

Cyfarwyddwr, Canolfan Diwydiant Bwyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd


Katie Palmer

Katie Palmer 

Cydgysylltydd Bwyd Dinasoedd, Bwyd Cynaliadwy Caerdydd


Andy Richardson

Andy Richardson

Pennaeth  Materion Corfforaethol yn Volac


Huw Thomas

Huw Thomas 

Rheolwr Gyfarwyddwr, Puffin Produce