Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Fel rhan o fenter newydd fawr, mae disgwyl i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru elwa ar Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru deinamig, sy’n cael ei ysgogi gan y diwydiant ac wedi’i sefydlu i gyflwyno cyfnod newydd o dwf a llwyddiant.

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru - Cylch Gorchwyl

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru - Mewngofnodi Aelodau Yn Unig


Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru - Nodyn gan y Cadeirydd

Cynllun Strategol 2018


Cofnodion Cryno y Cyfarfod Bwrdd


Bwrdd newydd, gweithredoedd newydd

Y Bwrdd fydd llais y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan ddarparu cyfeiriad, annog rhwydweithio a rhannu gwybodaeth hollbwysig. Bydd y Bwrdd yn rhan o gynllun cydberchnogaeth gyda Llywodraeth Cymru, Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020, a bydd yn cyflwyno adroddiad ar hynt y fenter i Weinidogion, ac mewn amser efallai bydd yn newid yn gynllun annibynnol ar y llywodraeth.

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru


Aelodau Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
 

Norma BarryNorma Barry

Cyfarwyddwr, InsideOut: Organisational Solutions


Annitta Engel Annitta Engel 

Cyfarwyddwr D.B.G.E Limited


Justine Sarah Fosh Justine Sarah Fosh 

Prif Swyddog Gweithredol, Improve


Buster Grant Buster Grant 

Rheolwr Cyfarwyddwr, Brecon Brewing


 


Alison Lee Wilson Alison Lee Wilson 

Cyfarwyddwr, Cwmni Halen Môr Môn


David Lloyd

David Lloyd 

Cyfarwyddwr, Canolfan Diwydiant Bwyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd


Katie Palmer Katie Palmer 

Cydgysylltydd Bwyd Dinasoedd, Bwyd Cynaliadwy Caerdydd


Andy Richardson

Andy Richardson

Pennaeth  Materion Corfforaethol yn Volac


Marcus Sherreard

Marcus Sherreard

Cyfarwyddwr Gwerthiant DU, Dawn Meats


Huw Thomas Huw Thomas 

Rheolwr Gyfarwyddwr, Puffin Produce


James Wilson James Wilson 

Cyfarwyddwr, Cynhyrchwyr Cregyn Gleision Bangor