Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

 

Sefydlwyd Bwrdd Diwydiant Bwrdd a Diod Cymru i:

  • weithio mewn partneriaeth ȃ diwydiant a llywodraeth
  • datblygu marchnadoedd, hyrwyddo twf a diogelu ein hadnoddau naturiol
  • gwella'r canfyddiad o fwyd a diod o Gymru, e'u hyrwyddo a'u gwella
  • datblygu gweithlu medrus mewn diwydiant arloesol gyda'r dechnoleg ddiweddaraf
  • gweithio o fewn ysbryd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015