Cysylltwch â ni

Gall ein swyddogion ymholiadau roi gwybodaeth ac arweiniad am y cymorth rydych angen Ffoniwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Rydym ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener, heblaw gwyliau cyhoeddus I hwyluso eich ymholiad, llenwch y blychau isod os gwelwch yn dda

Ticiwch y blwch i gadarnhau yr ydych wedi darllen ac yn cytuno i delerau ein Rhybudd Preifatrwydd