Busnesau Bwyd a Diod ar draws Cymru

Mae’r map isod yn dangos dosbarthiad busnesau Bwyd a Diod ar draws Cymru, gan ddefnyddio data o gyfeirlyfr busnesau Arloesi Bwyd Cymru, gan gynnig cipolwg ar leoliad busnesau bwyd a diod ar draws y wlad. Mae’r data yn cynnwys 543 o fusnesau bwyd a diod yng Nghymru.

Nodwch nad yw’r data a gaiff eu defnyddio yn y map yn cynnwys holl fusnesau bwyd a diod Cymru, ac ni ddylai ond gael ei ddefnyddio fel canllaw ynghylch dosbarthiad busnesau o amgylch y wlad.

 

Pob Adroddiad Bwyd a Diod