Sut gallwn ni helpu

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Mae gennym weithlu medrus, cyfleusterau blaengar, cadwyn gyflenwi aeddfed, cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd ac academyddion ac ymchwilwyr sy’n gwthio ffiniau technoleg bwyd – popeth ar gyfer datrysiad priodol.


Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Mae'r twf byd-eang o ran Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn cynnig atebion i rai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu diogelwch bwyd yng Nghymru. Mae'r prosbectws hwn o'r sector CEA yng Nghymru yn nodi ein gweledigaeth a'n cenhadaeth ar gyfer y diwydiant CEA ehangach. Mae'r ddogfen yn manylu ar gynnig cyfannol Cymru i fuddsoddwyr ym maes CEA. Mae’n cyflwyno hefyd achos grymus dros ddewis Cymru fel lleoliad i fuddsoddi ym maes CEA yn ychwanegol at rannau eraill o'r DU. Nod y prosbectws yw ateb yr holl gwestiynau a ofynnir fel arfer gan fuddsoddwyr ac mae'n nodi ac yn cyfeirio at bob ffynhonnell gymorth.


 

Protected Food Names in Wales

The New UK Geographical Indication schemes (UK GI)

This land sustains us

Here’s where it all begins. A landscape and seascape that’s perfect for growing, catching and raising first-rate ingredients. You look after the land, and it looks after you.

Innovation Centres

Centres of excellence provide technical support and help with product development

Running your business

Our Top 10 Guides to help you run a successful business

Support programmes

Wales provides end-to-end business support – everything you need for business growth

Access to finance

Wales offers the UK's highest level of financial support and grants.

BlasCymru/TasteWales 2021

International trade event showcasing Welsh food and drink to the world

Locating in Wales

If you are planning your next growth phase, there are compelling reasons for developing your business in Wales.

This is a celebration. This is Wales.

Celebrate Welsh Food and Drink

Finding a property

Industrial property or food-grade premises? Wales is highly cost-competitive

Exporting

Exporting is central to growth for many businesses – but careful planning and preparation are essential to gaining a competitive edge.

Education, Skills and Training

The Welsh Food and Drink industry is one of Wales’s largest business sectors.