Sut gallwn ni helpu

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Mae gennym weithlu medrus, cyfleusterau blaengar, cadwyn gyflenwi aeddfed, cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd ac academyddion ac ymchwilwyr sy’n gwthio ffiniau technoleg bwyd – popeth ar gyfer datrysiad priodol.

Cynllun Enwau Bwyd Gwarchodedig yng Nghymru

Cynlluniau Dynodiad Daearyddol Newydd y DU (GI y DU)

Mae'r tir hwn yn ein cynnal ni

Dyma lle mae'r cyfan yn cychwyn. Tirwedd a morlun sy'n berffaith i dyfu, dal a magu cynhwysion o'r radd flaenaf. Rydych chi’n gofalu am y tir, ac mae’r tir yn gofalu amdanoch chi.

Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu

Rhedeg eich busnes

Ein 10 Canllaw gorau i’ch helpu i redeg busnes llwyddiannus

Rhaglenni cymorth

Cymru’n darparu cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd – popeth i fusnes dyfu.

Cael gafael ar gyllid

Y lefel uchaf o gymorth ariannol a grant yn y DU.

BlasCymru/TasteWales 2021

Digwyddiad masnach rhyngwladol yn dangos bwyd a diod o Gymru i’r byd

Ymsefydlu yng Nghymru

Mae rhai o enwau mwyaf y diwydiant yn ffynnu yma yng Nghymru

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru

Cael gafael ar eiddo

Eiddo diwydiannol neu unedau bwyd? Mae Cymru’n hynod gystadleuol o ran cost.

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant

Y cymorth sydd ar gael i helpu’ch busnes i dyfu yng Nghymru