Sut gallwn ni helpu

Mae bwyd a diod yn sector blaenoriaeth economaidd yng Nghymru, gyda 170,000 o bobl yn cyfrannu at werthiannau gros o £17.3 biliwn.

Mae gennym weithlu medrus, cyfleusterau blaengar, cadwyn gyflenwi aeddfed, cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd ac academyddion ac ymchwilwyr sy’n gwthio ffiniau technoleg bwyd – popeth ar gyfer datrysiad priodol.

Cael gafael ar gyllid

Y lefel uchaf o gymorth ariannol a grant yn y DU.

Cael gafael ar eiddo

Eiddo diwydiannol neu unedau bwyd? Mae Cymru’n hynod gystadleuol o ran cost.

Canolfannau arloesi

Mae canolfannau bwyd yn darparu cymorth technegol a help i ddatblygu

Ymsefydlu yng Nghymru

Mae rhai o enwau mwyaf y diwydiant yn ffynnu yma yng Nghymru

Cynllun Enwau Bwyd Gwarchodedig yng Nghymru

Mae modd gwarchod cynnyrch bwyd a diod unigryw Cymru dan ddeddf Ewropeaidd

Rhedeg eich busnes

Ein 10 Canllaw gorau i’ch helpu i redeg busnes llwyddiannus

Rhaglenni cymorth

Cymru’n darparu cymorth busnes o’r dechrau i’r diwedd – popeth i fusnes dyfu.

Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant

Y cymorth sydd ar gael i helpu’ch busnes i dyfu yng Nghymru

Dyma ddathliad. Gwlad Gwlad.

Dathlwch Bwyd a Diod Cymru

BlasCymru/TasteWales 2021

Digwyddiad masnach rhyngwladol yn dangos bwyd a diod o Gymru i’r byd

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.