Bwletin Allforio Blynyddol Bwyd a Diod Cymru

Mae Bwletin Blynyddol Allforio Bwyd a Diod Cymru yn rhoi gwybodaeth ar werth a nifer yr allforion bwyd a diod, wedi’u dadansoddi yn ôl categorïau a rhanbarthau, gan hefyd dynnu sylw at y prif dueddiadau. 

Mae datganiad diweddaraf Bwletin Allforio Blynyddol Bwyd a Diod Cymru i’w gweld yma.

Cofiwch bod y ffigurau yn yr adroddiad hwn yn gywir ar y dyddiad y cafodd yr adroddiad ei baratoi, Mehefin 2023.  Mae’n bosibl bod rhai newidiadau wedi’u gwneud i rai o’r ffigurau ers y dyddiad hwn sydd heb eu cynnwys yn yr adroddiad. 

 

Perfformiad Bwyd a Diod Cymru.