Twristiaeth bwyd

Cynllun Grantiau Bach – Gwyliau Bwyd a Digwyddiadau Bwyd a Diod 2024

Cynllun Grantiau Bach – Gwyliau Bwyd a Digwyddiadau Bwyd a Diod 2023

Manylion o gyllid llwyddiannus ar gyfer Gwyliau Bwyd a Digwyddiadau 2023/2024.


Cynllun Grant Twf Busnes Strategol am y flwyddyn 2022/2023

Manylion o gyllid llwyddiannus ar gyfer Gwyliau Bwyd a Digwyddiadau 2022/2023.


Cynllun Grant Twf Busnes Strategol - Canlyniad yr 2il Rownd - Gwyliau Bwyd a Gweithgareddau 2019/20

Gŵyl Fwyd Llanbed 27/07/2019 £4,500.00
Gŵyl Bwyd a Diod Porthcawl 17/08/2019  £4,000.00
Gŵyl Fwyd a Wystrys Y Mwmbwls 07/09 - 08/09/2019  £3,250.00
Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri  21/09 - 22/09/2019 £2,000.00
Gŵyl Fwyd Llangollen 19/10 - 20/10/2019 £3,299.00
Gŵyl Fwyd Nadolig Y Fenni 08/12/19 £2,550.00
Gŵyl Fwyd Dydd Gŵyl Dewi, Parc Gwledig Pembrey 01/03/2020 £3,500.00

Cynllun Grant Twf Busnes Strategol - Canlyniad Rownd 1af - Gwyliau Bwyd a Gweithgareddau 2019/20

Gŵyl Fwyd Caernarfon 11/05/2019 £4,064.00
Gŵyl Fwyd Môr Bae Ceredigion 07/07/2019  £3,000.00
Sioe Dinbych a Flint  15/08/2019  £1,500.00
Gwledd Conwy  25/10 - 28/10/19 £3,650.00
Gŵyl Fwyd Môn  30/5 - 01/06/19 £3,800.00
Fair Nadolig Llandudno  14/11 - 17/11/19 £3,500.00
Gwyl Fwyd Y Fenni 20/9 - 22/09/2019 £4,000.00
Gŵyl Fwyd Castellnewydd Emlyn 08/06/2019  £2,785.00
Goleuo Bwyd a Diod Lleol  Tach/Rhag 2019 £3,950.00
Gwyl Fwyd Aberhonddu  05/10/2019   £4,150.00
Gŵyl Fwyd Portmeirion 06/12 - 08/12/19   £3,750.00
Gwyl Fwyd Gaeaf y Gelli 29/11 - 30/11/2019 £3,523.00
Gwyl Fwyd Castell Nedd  4/5/6/10/2019 £3,900.00
Blas Sir Gaerfyrddin  01 - 02/06/2019 £1,850.00
Gwyl Bwyd a Diod Llanelli 19/10/2019  £4,500.00
Gwyl Caws Mawr Caerffili 26 - 28 July 2019 £5,000.00
Gŵyl Fwyd Beaumaris  31/08 - 01/09/2019  £3,905.00
Gŵyl Croeso   29/02/20 - 01/03/20  £4,750.00
Gwyl Fwyd Arberth 28 - 29/09/2019 £4,082.00
Gwyl Eirinen Dinbych  05/10/2019  £4,380.00
Gwyl Cegaid o Fwyd 03/ + 04/08/19 £3,975.00
FEASTival Penybont ar Ogwr  18/05/2019 £2,500.00
Gwyl Fwyd St Ffagan 07 - 08/09/2019 £5,000.00
Gwyl Fwyd y Drenewydd  07 - 08/09/2019 £4,800.00
Gŵyl Fwyd y Fenai  03/ - 04/08/19 £3,550.00
Gŵyl Fwyd Corwen 22/06/2019 £2,515.00
Gwyl Afon a Bwyd Aberteifi 17/08/2019  £4,653.00
Gwyl Bwyd a Diod Wrecsam  07 - 08/09/2019 £4,000.00
Gwyl Fwyd y Bont-faen 26 - 27/05/2019 £3,500.00

Haverford West Food Festival

Gwyliau Bwyd 2018/2019

Manylion o gyllid llwyddiannus ar gyfer Gwyliau Bwyd a Digwyddiadau 2018/19.

Cynllun Grant Twf Strategol - Digwyddiadau a gefnogir 2018-19 symiau'r grant.


Mae bwyd a diod yn mynd law yn llaw â lletygarwch a thwristiaeth yng Nghymru. Mae’r cyfuniad o fwyd tymhorol o ansawdd a chynhwysion lleol, llefydd diddorol i aros a bwyta a rhai o gogyddion gorau’r byd yn diffinio’r sector lletygarwch yng Nghymru, sy’n haeddu ei enw da am ragoriaeth. 

Pecyn Cymorth Gwyliau Bwyd


Food tourism

Mae bwyd yn bwysig i’n hymwelwyr 

Mae bwyd yn dylanwadu fwyfwy ar benderfyniad pobl i ymweld â Chymru. Mae hyn oherwydd eu bod yn fwy craff, maent yn dangos diddordeb yn o ble daw eu bwyd a beth sy’n digwydd i’r bwyd cyn cyrraedd eu plât. Felly mae’r sector bwyd a’r sector twristiaeth yn bwysig yng Nghymru, ac rydym wedi datblygu strategaethau ategol i ddatblygu’r 2 sector. Rydym am greu cysylltiadau rhwng y diwydiant lletygarwch ac arlwyo a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol, gan sicrhau cyflenwad cyson o gynnyrch ffres a thymhorol sydd at ddant pob ymwelydd. 
 


Food market

Hyrwyddo delwedd bwyd a diod o Gymru

Mae twristiaeth bwyd yn ymwneud â helpu ymwelwyr i ddarganfod perlau coginiol lleol – drwy hyrwyddo hynodrwydd rhanbarthol ein cynnyrch er mwyn i ymwelwyr am y tro cyntaf deimlo cysylltiad â’r ardal a theimlo fel dychwelyd. Rydym wedi nodi sut rydym am geisio cyflawni hyn erbyn 2020 yn ein Partneriaeth ar gyfer Twf: Strategaeth ar gyfer Twristiaeth, sy'n diffinio dull gweithredu ar gyfer marchnata sy'n cael ei arwain gan y cynnyrch, gyda bwyd yn cael ei weld fel rhan hanfodol o brofiad ymwelwyr. Mae'r Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd 2014 yn targedu camau gweithredu allweddol i godi ymwybyddiaeth a sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn hwylus i ymwelwyr a helpu cynhyrchwyr bwyd a busnesau twristiaeth i gydweithio.
 


Food stall

Marchnadoedd Ffermwyr a Digwyddiadau Bwyd /Ffactorau llwyddiant a gwersi a ddysgwyd

Comisiynwyd y gwaith ymchwil hwn i gyfrannu at ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r cyfleoedd i fusnesau bwyd a diod sy’n dewis marchnata eu cynnyrch yn uniongyrchol drwy farchnadoedd ffermwyr a/neu ddigwyddiadau bwyd rheolaidd eraill. Y bwriad hefyd oedd nodi ffactorau a fu’n allweddol i lwyddiant sefydlu marchnadoedd ffermwyr a digwyddiadau bwyd, yn ogystal ag unrhyw wersi a ddysgwyd.

Yr Adroddiad Terfynol
 


Gwybodaeth ddefnyddiol arall: