Allforio

Mae allforio’n golygu gwerthu mwy, a mwy o elw. Ond mae’n bwysig cynllunio a pharatoi’n ofalus er mwyn cael mantais gystadleuol. Byddwn yn gweithio gyda chi ar sail un-i-un i deilwra cymorth sy’n benodol i’ch anghenion, gan gyfeirio at y Rhaglen Cefnogi Allforio.
 


City skyline

Pam Allforio?

Gall allforio drawsnewid eich busnes. Mae gwerthu mwy a mwy o elw’n fanteision amlwg – ond mae masnachu’n rhyngwladol yn arwain at sawl mantais gystadleuol arall i chi. Drwy ymateb i farchnadoedd heriol, byddwch yn dod yn fwy hyblyg, creadigol ac arloesol, byddwch yn fwy effeithlon, yn ymestyn cylch bywyd eich cynnyrch ac mae’r risg yn cael ei thaenu ar draws sawl marchnad. Ond mae’n rhaid paratoi’n ofalus. Gofynnwch i’ch hun, ydw i’n barod ar gyfer marchnad fwy? Beth ddylwn i roi sylw iddo’n gyntaf? Ydy fy nghynnyrch neu fy ngwasanaethau’n barod? Oes gen i’r adnoddau a’r wybodaeth? A beth am gludo, rheoliadau, trethi a deddfau mewnforio ac ati?
 


Ystradegau ynghylch Bwyd a Diod o Gymru a gafodd eu hallforio yn 2018

Gwerth Allforion Bwyd a Diod yng Nghymru ar gyfer 2018 oedd £539m (hyd at £10m neu +2% o'i gymharu â 2017).

Yr Allforion Bwyd a Diod Cymru uchaf ar gyfer 2018 oedd "Cig a chynyrchion cig" sy'n cyfrif 26% o werth yr holl Allforion Bwyd a Diod Cymru.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Mwletin Blynnyddol Allforio Bwyd a Diod 2018.


Cymorth i Allforio

Drwy ein rhaglen Datblygu Masnach Ryngwladol, byddwn yn gweithio gyda chi ar sail un-i-un i ddatblygu eich strategaeth allforio; dewis y farchnad orau i chi; diffinio eich llwybr i’r farchnad; edrych ar yr ystyriaethau ariannol a’r gweithdrefnau, y rheoliadau a logisteg allforio.

Rhaglen Datblygu Masnach Ryngwladol

Mae ein rhaglen Cyfleoedd Masnach Rhyngwladol yn arwain at gyfleoedd yn y farchnad o’ch dewis, ac yn eich tywys drwy wahanol ieithoedd a diwylliannau. Mae ein cysylltiadau byd-eang yn eich helpu i gysylltu â phartneriaid neu gwsmeriaid, ac arbenigwyr sy’n siarad yr iaith, rhoi cyngor ynghylch rheoliadau ac amodau masnachu lleol ac yn canfod darpar gwsmeriaid, asiantau neu ddosbarthwyr.Byddant hefyd yn trefnu cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb ac yn dod i'r cyfarfodydd gyda chi.

Rhaglen Cyfleoedd Masnach Rhyngwladol
 


Cyrraedd marchnadoedd newydd drwy ddigwyddiadau masnach

Rydym yn eich helpu i dreiddio i farchnadoedd newydd mewn sawl ffordd.  Gallech gymryd rhan mewn pafiliwn Bwyd a Diod Cymru mewn sioeau masnach fyd-eang penodol.  Yma, gall busnesau ddangos eu cynnyrch a’u gwasanaethau ar lwyfan y byd. Ymunwch ag un o’r nifer o deithiau masnachu rydym yn eu cynnal bob blwyddyn mewn lleoliadau penodol, lle gallwch wneud cysylltiadau â darpar asiantau, dosbarthwyr, a chwsmeriaid newydd hyd yn oed. Ewch i arddangosfeydd masnach rhyngwladol – yn benodol i ganfod cysylltiadau busnes a allai fod yn gymwys am Grant Datblygu Busnes Dramor. 

Digwyddiadau Masnach

Grant Datblygu Busnes Dramor

Rhaglen Digwyddiadau yn y DU a Thramor